Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning, Tlf.: 75893441 
 
  Forældrebestyrelse
 
 

Forældrebestyrelsen 2020 - 2021

Læs på denne side:

Hvem er vi og hvad kan vi bruges til

Formalia

 

Klik for større billede! Formand

Asle Joakim Nielsen

Kærvænget 36A, Gl. Sole

8722 Hedensted

Telf. 40 72 11 17

INFO@DARKSIDE.DK

Klik for større billede! Næstformand

Christian Lundsgaard

Nedergårdsvej 19

8723 Løsning

Telf. 31 33 71 84

Christian_lundsgaard@hotmail.com

 

Klik for større billede! Forældrerepræsentant

Louise Lehmann Bækgaard

Anna Knudsens Vej 22

8723 Løsning

Telf. 20 44 88 61

louiselehmannjensen@gmail.com

Forældrerepræsentant

Jørgen Mikkelsen

Haremarksvej 66

8723 Løsning

Telf. 26 87 52 57

joergen.boye.mikkelsen@gmail.com

 

1. Suppleant

Elvir Hajdarevic

Skovvej 46

8723 Løsning

Telf. 50 55 10 68

eh@teknis.dk

 

 

 

Klik for større billede! Forældrerepræsentant

Karina O. Lindegaard

Tværforten 10, Gl. Sole

8722 Hedensted

Telf. 23 31 23 47

K.overgaard86@gmail.com

 

2. Suppleant

Signe Guldager

Mølleparken 6

8723 Løsning

Telf. 22 94 14 78

Signe_guldager@hotmail.com

 


 

3. Suppleant

Ruth K. B. Ellegaard

Humlevej 24

8722 Hedensted

Telf. 61 26 22 72

ruth@bertlov-ellegaard.dk


 

 

Klik for større billede! Leder/sekretær
Stinne Møller Jespersen
Sneppevej 39
8723 Løsning
Tlf. 24 21 52 34

stinne.moeller.jespersen@hedensted.dk

Klik for større billede! Medarbejderrepræsentant
Pernille Nielsen, pædagog
Hedevej 29
8723 Løsning
30 24 80 12
Klik for større billede! Medarbejderrepræsentant

Trine Jørgensen
Falkevej 9
7080 Børkop
30 13 04 74

 

Klik for større billede! Suppleant
Kristina Ibsgaard, pædagog

 
Klik for større billede! Suppleant
Kirsten Rasmussen, pædagogisk assistent
 

 

 

Alle har forudsætninger for at deltage i bestyrelsen og det kræver ingen særlige kompetencer – blot at du er forælder og interesseret i den daglige drift af børnehaven.

 

Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet?

 • 4-6 bestyrelsesmøder årligt med fast dagsorden som laves af Stinne og formanden for bestyrelsen.   
 • Bestyrelsesarbejdet tager udgangspunkt i et årshjul, hvor alle aktiviteter og arbejdsopgaver er fastlagt. På første bestyrelsesmøde fastlægges hvem der skal deltage og hvem der skal sørge for hvilke arrangementer/opgaver. 
 • Medvirker ved 3 arrangementer (julefesten, hyg/byg, forældremødet). Efter hvert arrangement evalueres arrangementet i bestyrelsen og der drøftes eventuelle ændringer/forbedringer. 
 • Deltager på skift i børnehavens andre arrangementer (forældre-stuemøder, børnehavens fødselsdagsfest, forældre/bedsteforældrekaffe).
 • Der er i bestyrelsesarbejdet plads til, at man deltager i det omfang, man har mulighed for og der er en generel forståelse for, at man kan blive forhindret.

 

Hvem er i bestyrelsen?

 • Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Der er valg hvert år i april ved det fælles forældremøde.
 • Vi er valgt af forældregruppen som repræsentanter for forældregruppen.

 

 

Hvordan forløber et bestyrelsesmøde?

 • Vi hygger os og der er god stemning. Vi drikker kaffe og spiser lidt sødt fra Lenes køkken.
 • Bestyrelsesmødets faste punkter:
 1. Godkender sidste mødes referat.
 2. Forældrehenvendelser (fx trafikforhold)
 3. Nyt fra formanden.
 4. Nyt fra børnehaven.
 5. Planlægning/evalueringer af arrangementer.
 6. Emner sat på dagsorden af Stinne eller forældrebestyrelsen.

   

  Hvorfor deltage i bestyrelsesarbejdet?


Sidst opdateret 28. maj 2020