Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning, Tlf.: 75893441 
 
  Forældrebestyrelse
 
 

Forældrebestyrelsen 2019 - 2020

Læs på denne side:

Hvem er vi og hvad kan vi bruges til

Formalia

 

Klik for større billede! Formand

Asle Joakim Nielsen

Kærvænget 36A, Gl. Sole

8722 Hedensted

Telf. 40 72 11 17

INFO@DARKSIDE.DK

Klik for større billede! Næstformand

Christian Lundsgaard

Nedergårdsvej 19

8723 Løsning

Telf. 31 33 71 84

Christian_lundsgaard@hotmail.com

 

Klik for større billede! Forældrerepræsentant

Louise Lehmann Bækgaard

Anna Knudsens Vej 22

8723 Løsning

Telf. 20 44 88 61

louiselehmannjensen@gmail.com

Klik for større billede! Forældrerepræsentant

Jonas Birk Nielsen

Genvej 16

8723 Løsning

Telf. 22 62 93 33

JONASBIRK88@HOTMAIL.COM

 

1. Suppleant

Signe Guldager

Mølleparken 6

8723 Løsning

Telf. 22 94 14 78

Signe_guldager@hotmail.com

 

Klik for større billede! Forældrerepræsentant

Karina O. Lindegaard

Tværforten 10, Gl. Sole

8722 Hedensted

Telf. 23 31 23 47

K.overgaard86@gmail.com

 

2. Suppleant

Jørgen Mikkelsen

Haremarksvej 66

8723 Løsning

Telf. 26 87 52 57

joergen.boye.mikkelsen@gmail.com

 


 

Klik for større billede! 3. Suppleant

Ibi-Janni Østergaard Kappel

Trompholmsvej 8

8723 Løsning

Telf. 22 43 07 94

IBIOE@HOTMAIL.COM


 

 

Klik for større billede! Leder/sekretær
Stinne Møller Jespersen
Sneppevej 39
8723 Løsning
Tlf. 24 21 52 34

stinne.moeller.jespersen@hedensted.dk

Klik for større billede! Medarbejderrepræsentant
Pernille Nielsen, pædagog
Hedevej 29
8723 Løsning
30 24 80 12
Klik for større billede! Medarbejderrepræsentant

Lene Faurby Christensen, køkkenfaglig eneansvarlig
Krollerupvej 39
8723 Løsning
75 65 11 25

 

Klik for større billede! Suppleant
Kristina Ibsgaard, pædagog

 
Klik for større billede! Suppleant
Trine Jørgensen, pædagogmedhjælper
 

 

 

Alle har forudsætninger for at deltage i bestyrelsen og det kræver ingen særlige kompetencer – blot at du er forælder og interesseret i den daglige drift af børnehaven.

 

Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet?

 • 4-6 bestyrelsesmøder årligt med fast dagsorden som laves af Stinne og formanden for bestyrelsen.   
 • Bestyrelsesarbejdet tager udgangspunkt i et årshjul, hvor alle aktiviteter og arbejdsopgaver er fastlagt. På første bestyrelsesmøde fastlægges hvem der skal deltage og hvem der skal sørge for hvilke arrangementer/opgaver. 
 • Medvirker ved 3 arrangementer (julefesten, hyg/byg, forældremødet). Efter hvert arrangement evalueres arrangementet i bestyrelsen og der drøftes eventuelle ændringer/forbedringer. 
 • Deltager på skift i børnehavens andre arrangementer (forældre-stuemøder, børnehavens fødselsdagsfest, forældre/bedsteforældrekaffe).
 • Der er i bestyrelsesarbejdet plads til, at man deltager i det omfang, man har mulighed for og der er en generel forståelse for, at man kan blive forhindret.

 

Hvem er i bestyrelsen?

 • Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Der er valg hvert år i april ved det fælles forældremøde.
 • Vi er valgt af forældregruppen som repræsentanter for forældregruppen.

 

 

Hvordan forløber et bestyrelsesmøde?

 • Vi hygger os og der er god stemning. Vi drikker kaffe og spiser lidt sødt fra Lenes køkken.
 • Bestyrelsesmødets faste punkter:
 1. Godkender sidste mødes referat.
 2. Forældrehenvendelser (fx trafikforhold)
 3. Nyt fra formanden.
 4. Nyt fra børnehaven.
 5. Planlægning/evalueringer af arrangementer.
 6. Emner sat på dagsorden af Stinne eller forældrebestyrelsen.

   

  Hvorfor deltage i bestyrelsesarbejdet?


Sidst opdateret 14. november 2019