Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning, Tlf.: 75893441 
 
  Læreplaner
 
Overordnet målsætning
Læreplanerne i børnehaven Krudttønden er defineret og skabt med udgangspunkt i vores menneskesyn og vore værdier/leveregler:

Menneskesyn
Mennesket skal mødes positivt og med nærvær - så det føler sig set, værdsat og anerkendt.
Der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, det enkelte menneske og dets ressource.
Det enkelte menneske skal mødes med respekt, hvilket bl.a. vil sige, at der skal lyttes til hvert enkelt menneske. At lytte er at respektere, at respektere er at lytte.

Leveregler
I børnehaven Krudttønden handler vi alle ud fra det samme værdigrundlag.
Det fælles værdigrundlag skal sætte rammen for, hvorfor og hvordan vi handler i forhold til børn og voksne. Værdierne skal således være styrende for vores adfærd i pædagogikken samt i forældre- og personalesamarbejdet. Dermed gøres værdierne til udtryk for god pædagogik samt godt samarbejde i børnehaven.
Personalet har valgt at sætte fokus på 6 værdier, som vurderes at være og blive meget vigtige for børnehaven Krudttønden:

Tillid
- Vi gør det vi siger, og siger det vi gør
- Vi er åbne og aktivt lyttende

Selvværd
- Vi ser mennesket som værdifuldt
- Alle har ret til at blive set, hørt og forstået
- Vi respekterer og anerkender mennesket, som det er

Omsorg
- Vi er nærværende
- Vi er empatiske
- Vi er aktivt lyttende
- Vi trøster og giver knus

Rummelighed
- Vi respekterer forskellighed
- Vi er tolerante
- Vi er fleksible
- Alle har ret til at blive set, hørt og forstået
- Vi ikke forsøger at ændre den anden - men vores praksis
- Der er plads til spontanitet

Synlighed
- Vi viser, hvem vi er
- Vi er autentiske
- Vi viser interesse
- Vi vil dialogen

Positivt livssyn
- Vi viser glæde og humor
- Vi viser forståelse
- Vi er nærværende
- Vi ser mulighederne
- Vi møder mennesket positivt
 


Sidst opdateret 3. april 2009