Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning, Tlf.: 75893441 
 
  Princip for IT
 

Principper for brugen af digitale medier i Øster Snede Børnehus
 
 
Hvorfor skal vi bruge digitale medier i børnehuset?
Vi lever i en digitaliseret verden, og derfor er det vigtig at børn allerede tidligt lærer at begå sig inden for brugen af de digitale medier. Mange børn har adgang til digitale medier i hjemmet, men for de børn, som ikke har adgang til det, er det vigtig, at børnene stifter bekendtskab med det i børnehaven, så alle børn ved skolestart har et godt fundament, og en lyst til at bruge digitale medier i det videre skolearbejde.
 
Principperne
 
 
  1. De digitale medier skal være en integreret del af læreplanerne og det pædagogiske arbejde i børnehuset.
  1. Digitale medier skal giver børnene mulighed for at være nysgerrige og eksperimentere.
  2. Digitale medier skal give børnene mulighed for at udforske den digitale verden.
  3. Børnene skal opnå fortrolighed med håndtering af digitale medier.
 
 
  1. Digitale medier skal understøtte læringen, og ikke bruges på bekostning af fri leg.
  2. De digitale medier skal underbygge børnenes udvikling af sociale kompetencer og samarbejdsevner.
  3. De digitale medier skal bruges inkluderende og være med til at skabe ligeværdighed blandt børnenes relationer uanset køn, alder, kultur og børn med særlige behov.
  4. Personalet skal opbygge den fornødne interesse og kompetence til at bruge medierne.
  5. Antallet af digitale medier, skal afspejle antallet af børn og stuer således, at der opnås bedst mulig udbytte af det pædagogiske arbejde omkring medierne.

 
 
 

 


Sidst opdateret 2. februar 2015